فروشگاه اینترنتی عطر و ادکلن http://www.colognes.ir 2018-10-19T03:11:56+01:00 text/html 2013-11-12T18:36:38+01:00 www.colognes.ir dayan shap ادکلن مردانه لالیک (Lalique Encre Noire) http://www.colognes.ir/post/33 <div><br></div><div><p style="font-size: 13px; line-height: 25px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 153, 204);">ادکلن مردانه لالیک (Lalique Encre Noire)</span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 153, 153);">پدیده تکرار نشدنی کمپانی محبوب LALIQUE<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">جزو 10 ادکلن پر فروش تاریخ جهان</span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 0, 153);">با رایحه ای قدرتمند، قاطع، جذاب و افسانه ای<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">که حیرت همگان را بر می انگیزد ...</span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 102);">پیشنهادی برای آقایان شیک پوش و خوش سلیقه</span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0);">آخرین چیزی که برای جذابیت نیاز دارید!</span></strong></p><p style="font-size: 13px; line-height: 25px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><img title="lalique" src="http://www.mashop.biz/uploads/images/dayanshop/lalique/1.jpg" alt="lalique" width="450" height="350" style="margin: 0px; padding: 6px; border: 1px solid rgb(194, 194, 194); border-top-left-radius: 0px; border-top-right-radius: 0px; border-bottom-right-radius: 0px; border-bottom-left-radius: 0px;"></p><p style="font-size: 13px; line-height: 25px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small; color: rgb(128, 0, 0);">خـرید پستی &gt;&gt; قیمت فقـط :&nbsp;<span lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px;">44</span><span lang="en-gb" style="margin: 0px; padding: 0px;">.</span>0<span lang="en-gb" style="margin: 0px; padding: 0px;">00</span>&nbsp;تـومان</span></strong></span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma;"><a class="content-buylink" href="http://cologne.dayanshop.com/shopping-card/add/463/" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: tahoma; text-decoration: none; color: white; width: 113px; height: 34px; display: block; background-image: url(http://cologne.dayanshop.com/thetba-contents/themes/template4/buy-post.gif); font-size: 1px; text-indent: -300px; overflow: hidden; line-height: 19px; background-repeat: no-repeat no-repeat;">خرید پستی</a><div><br></div></span></p></div> text/html 2013-11-12T18:35:24+01:00 www.colognes.ir dayan shap ادکلن مردانه هرمس (Terre D'Hermes) http://www.colognes.ir/post/32 <p align="center" style="font-size: 13px; line-height: 25px; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; color: rgb(0, 153, 204);">ادکلن مردانه هرمس (Terre D'Hermes)</span></strong></span></p><p align="center" style="font-size: 13px; line-height: 25px; margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma; color: rgb(102, 0, 153);">پر فروش ترین ادکلن سال در فرانسه<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">رایحه ای فوق العاده جذاب و تک<br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma; color: rgb(255, 0, 102);">پیشنهادی برای آقایان شیک پوش و خوش سلیقه<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">آخرین چیزی که برای جذابیت نیاز دارید!</span></span></strong><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;<img title="ادكلن هرمس" src="http://www.mashop.biz/uploads/images/dayanshop/treetherre/1.jpg" alt="ادكلن هرمس" width="450" height="350" style="margin: 0px; padding: 6px; border: 1px solid rgb(194, 194, 194); border-top-left-radius: 0px; border-top-right-radius: 0px; border-bottom-right-radius: 0px; border-bottom-left-radius: 0px;"></p><p align="baseline" style="font-size: 13px; line-height: 25px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small; color: rgb(128, 0, 0);">خـرید پستی &gt;&gt; قیمت فقـط :&nbsp;<span lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px;">38</span><span lang="en-gb" style="margin: 0px; padding: 0px;">.</span>0<span lang="en-gb" style="margin: 0px; padding: 0px;">00</span>&nbsp;تـومان</span></strong></span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma;"><a class="content-buylink" href="http://cologne.dayanshop.com/shopping-card/add/475/" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: tahoma; text-decoration: none; color: white; width: 113px; height: 34px; display: block; background-image: url(http://cologne.dayanshop.com/thetba-contents/themes/template4/buy-post.gif); font-size: 1px; text-indent: -300px; overflow: hidden; line-height: 19px; background-repeat: no-repeat no-repeat;">خرید پستی</a><div><br></div></span></p> text/html 2013-11-12T18:33:33+01:00 www.colognes.ir dayan shap ادکلن مردانه آکوا بولگاری Bulgari AQUA http://www.colognes.ir/post/31 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-size: 13px; line-height: 25px; margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><strong style="color: rgb(0, 51, 102); margin: 0px; padding: 0px;">ادکلن مردانه آکوا بولگاری Bvlgari &nbsp;AQUA</strong></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-size: 13px; line-height: 25px; margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><strong style="color: rgb(0, 51, 102); margin: 0px; padding: 0px;"><br></strong></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-size: 13px; line-height: 25px; margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, sans-serif; color: rgb(128, 0, 0);">یک عطر خنک و متبلور مانند&nbsp; قطره ای&nbsp; در آب برای تمام لحظات&nbsp; و بالا بردن انرژی</span></strong></p><p style="font-size: 13px; line-height: 25px; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</p><p style="font-size: 13px; line-height: 25px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 102, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, sans-serif;">این عطر مدرن و نوآورانه تداعی گر آب یخ و مناسب در گرمای تابستان</span></strong></span></p><p style="font-size: 13px; line-height: 25px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 102, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, sans-serif;"><br></span></strong></span></p><p style="font-size: 13px; line-height: 25px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 102);">پیشنهادی برای آقایان شیک پوش و خوش سلیقه</span></strong><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></strong></p><p style="font-size: 13px; line-height: 25px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 102);"><br></span></strong></strong></p><p style="font-size: 13px; line-height: 25px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 0, 153);">با رایحه ای قدرتمند، قاطع، جذاب و افسانه ای<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">که حیرت همگان را بر می انگیزد ...<br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></strong></p><div style="font-size: 13px; line-height: 25px; margin: 5px 0px; padding: 0px; text-align: center;"><img title="ادکلن مردانه آکوا بولگاری Bvlgari Bulgari AQUA" src="http://www.mashop.biz/uploads/images/DAYANSHOP/aqva/1.jpg" alt="ادکلن مردانه آکوا بولگاری Bvlgari Bulgari AQUA" width="450" height="350" style="margin: 0px; padding: 6px; border: 1px solid rgb(194, 194, 194); border-top-left-radius: 0px; border-top-right-radius: 0px; border-bottom-right-radius: 0px; border-bottom-left-radius: 0px;"></div><div style="font-size: 13px; line-height: 25px; margin: 5px 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(128, 0, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;">خـرید پستی &gt;&gt; قیمت فقـط :&nbsp;<span lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px;">43000</span>&nbsp;تـومان</span></span></strong></span></div><p style="font-size: 13px; line-height: 25px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;">&nbsp;<a class="content-buylink" href="http://cologne.dayanshop.com/shopping-card/add/404/" style="margin: 0px auto; padding: 0px; text-decoration: none; color: white; width: 113px; height: 34px; display: block; background-image: url(http://cologne.dayanshop.com/thetba-contents/themes/template4/buy-post.gif); font-size: 1px; text-indent: -300px; overflow: hidden; line-height: 19px; background-repeat: no-repeat no-repeat;">خرید پستی</a><div><br></div></p> text/html 2013-11-12T18:30:23+01:00 www.colognes.ir dayan shap ادکلن دانهیل قرمز Dunhill DESIRE http://www.colognes.ir/post/30 <p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 25px; text-align: center;">&nbsp;<span class="tableMain" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 255);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma;">ادکلن اسپرت دانهیل قرمز Dunhill DESIRE&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px;"></strong></span></span></p><h4 style="margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl; font-weight: normal; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 255);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma;">حسی تکرار نشدنی را با ادکلن دانهیل تجربه کنید</strong></span></h4><h5 style="margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl; font-weight: normal; font-size: 11px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 128, 0); font-size: small;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma;">ادکلن&nbsp;&nbsp;Dunhill DESIRE ویژه آقایان خوش سلیقه</strong></span></h5><h6 style="margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl; font-weight: normal; font-size: 11px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(128, 0, 0); font-size: small;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma;">جزو ۱۰ ادکلن پر فروش تاریخ جهان</strong></span></h6><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 25px; text-align: center;">&nbsp;<img title="دانهیل قرمز" src="http://www.mashop.biz/uploads/images/dayanshop/DANHILALFED/1.jpg" alt="دانهیل قرمز" width="450" height="350" style="margin: 0px; padding: 6px; border: 1px solid rgb(194, 194, 194); border-top-left-radius: 0px; border-top-right-radius: 0px; border-bottom-right-radius: 0px; border-bottom-left-radius: 0px;"></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 25px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small; color: rgb(128, 0, 0);">خـرید پستی &gt;&gt; قیمت فقـط :&nbsp;<span lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px;">39</span><span lang="en-gb" style="margin: 0px; padding: 0px;">.</span>0<span lang="en-gb" style="margin: 0px; padding: 0px;">00</span>&nbsp;تـومان</span></strong></span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma;"><a class="content-buylink" href="http://cologne.dayanshop.com/shopping-card/add/473/" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: tahoma; text-decoration: none; color: white; width: 113px; height: 34px; display: block; background-image: url(http://cologne.dayanshop.com/thetba-contents/themes/template4/buy-post.gif); font-size: 1px; text-indent: -300px; overflow: hidden; line-height: 19px; background-repeat: no-repeat no-repeat;">خرید پستی</a></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 25px; text-align: justify;">&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px;">جنسیت</strong>:&nbsp;مردانه</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 25px; text-align: justify;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">نوع عطر</strong>:&nbsp;Eau De Toilette</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 25px; text-align: justify;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">بو</strong>:&nbsp;گرم و ملایم</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 25px; text-align: justify;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">فصل</strong>:&nbsp;ماه های سرد سال</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 25px; text-align: justify;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">گروه بویایی</strong>&nbsp;: رایحه ی جنگلی و چوب های معطر</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 25px; text-align: justify;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">نوع بو&nbsp;</strong>: گرم</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 25px; text-align: justify;"><span class="tableMain" style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">ماندگاری</strong>&nbsp;: 10-12 ساعت</span></p> text/html 2013-11-12T18:29:29+01:00 www.colognes.ir dayan shap ادکلن لاگوست مشكی Lacoste BLACK http://www.colognes.ir/post/29 <div style="font-size: 13px; line-height: 25px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(128, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;ادکلن لاگوست مشكی Lacoste BLACK</strong></span></div><div style="font-size: 13px; line-height: 25px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13px; line-height: 25px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 153, 153);">رایحه ای مرموز ، افسون گر و جادویی ...</span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 0, 153);">تقدیم به خانم های شیک و مشکل پسند</span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 102);">با بسته بندی اورجینال و فوق العاده شکیل</span></strong><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><img title="ادكلن لاگوست مشكی" src="http://www.mashop.biz/uploads/images/dayanshop/lacosteblack/1.jpg" alt="ادكلن لاگوست مشكی" width="450" height="350" style="margin: 0px; padding: 6px; border: 1px solid rgb(194, 194, 194); border-top-left-radius: 0px; border-top-right-radius: 0px; border-bottom-right-radius: 0px; border-bottom-left-radius: 0px;"></p><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small; color: rgb(128, 0, 0);">خـرید پستی &gt;&gt; قیمت فقـط :&nbsp;<span lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px;">39</span><span lang="en-gb" style="margin: 0px; padding: 0px;">.</span>0<span lang="en-gb" style="margin: 0px; padding: 0px;">00</span>&nbsp;تـومان</span></strong></span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma;"><a class="content-buylink" href="http://cologne.dayanshop.com/shopping-card/add/482/" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: tahoma; text-decoration: none; color: white; width: 113px; height: 34px; display: block; background-image: url(http://cologne.dayanshop.com/thetba-contents/themes/template4/buy-post.gif); font-size: 1px; text-indent: -300px; overflow: hidden; line-height: 19px; background-repeat: no-repeat no-repeat;">خرید پستی</a></span></div><div style="font-size: 13px; line-height: 25px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 102);">&nbsp;</span></strong>جنسیت: مردانه</div><p style="font-size: 13px; line-height: 25px; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px;">نوع عطر: Eau De Toilette</p><p style="font-size: 13px; line-height: 25px; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px;">بو: ملایم و شیرین</p><p style="font-size: 13px; line-height: 25px; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px;">فصل: چهارفصل</p> text/html 2013-11-12T18:27:51+01:00 www.colognes.ir dayan shap ادکلن زنانه گوچی پریمیر Gucci Premiere http://www.colognes.ir/post/28 <p style="font-size: 13px; line-height: 25px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(128, 0, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-weight: bold;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma; font-size: 16px;">ادكلن زنانه cucci<br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></span></span></p><p style="font-size: 13px; line-height: 25px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(153, 51, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">با رایحه بسیار بی نظیر</strong></span></p><p style="font-size: 13px; line-height: 25px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 51, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 102, 255);">ویژه خانم های مشكل پسند</span></span></strong></p><p style="font-size: 13px; line-height: 25px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><img title="ادكلن cucci" src="http://www.mashop.biz/uploads/images/dayanshop/cucci/1.jpg" alt="ادكلن cucci" width="450" height="350" style="margin: 0px; padding: 6px; border: 1px solid rgb(194, 194, 194); border-top-left-radius: 0px; border-top-right-radius: 0px; border-bottom-right-radius: 0px; border-bottom-left-radius: 0px;"></p><p style="font-size: 13px; line-height: 25px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small; color: rgb(128, 0, 0);">خـرید پستی &gt;&gt; قیمت فقـط :&nbsp;<span lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px;">39</span><span lang="en-gb" style="margin: 0px; padding: 0px;">.</span>0<span lang="en-gb" style="margin: 0px; padding: 0px;">00</span>&nbsp;تـومان</span></strong></span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma;"><a class="content-buylink" href="http://cologne.dayanshop.com/shopping-card/add/476/" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: tahoma; text-decoration: none; color: white; width: 113px; height: 34px; display: block; background-image: url(http://cologne.dayanshop.com/thetba-contents/themes/template4/buy-post.gif); font-size: 1px; text-indent: -300px; overflow: hidden; line-height: 19px; background-repeat: no-repeat no-repeat;">خرید پستی</a><div><br></div></span></p> text/html 2013-11-12T18:26:24+01:00 www.colognes.ir dayan shap ادکلن مردانه bleu chanel http://www.colognes.ir/post/27 <p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 25px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px;">ادکلن مردانه bleu chanel</span></strong></span></p><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 25px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 153);">&nbsp;&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 18px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">Bleu-De Chanel</strong></span></span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 153);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</strong><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px;">By Chanel</span></span></div><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 25px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 51, 102);">مخلوطی از رایحه میوه ها همراه با سدر ٬‌ پرتغال ٬ لیمو و نعنا کوهی ! برای کسانی که می خواهند کمی از قید و بندهای کلاسیک رها باشند.</span></p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 25px;"><img src="http://www.mashop.biz/uploads/images/dayanshop/bleu-chanel/1.jpg" alt="http://www.mashop.biz/uploads/images/dayanshop/adidasp/1.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"></p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 25px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(153, 51, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;">خـرید پستی &gt;&gt; قیمت فقـط :&nbsp;<span lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px;">38</span><span lang="en-gb" style="margin: 0px; padding: 0px;">.</span><span lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px;">0</span><span lang="en-gb" style="margin: 0px; padding: 0px;">00</span>&nbsp;تـومان</span></span></span></strong></p><h3 align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl; font-weight: normal; font-size: 11px;"><a class="content-buylink" href="http://cologne.dayanshop.com/shopping-card/add/277/" style="margin: 0px auto; padding: 0px; text-decoration: none; color: white; width: 113px; height: 34px; display: block; background-image: url(http://cologne.dayanshop.com/thetba-contents/themes/template4/buy-post.gif); font-size: 1px; text-indent: -300px; overflow: hidden; background-repeat: no-repeat no-repeat;">خرید پستی</a></h3><p align="right" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 25px;">&nbsp;</p> text/html 2013-11-11T19:01:42+01:00 www.colognes.ir dayan shap ادکلن زنانه جادور (Jadore) http://www.colognes.ir/post/26 <p style="font-size: 13px; line-height: 25px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 153, 204);">ادکلن زنانه جادور (Jadore)</span></strong></p><p style="font-size: 13px; line-height: 25px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;">&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 153, 153);">ارائه ای بی نظیر از کمپانی محبوب دیور</span></strong></p><p style="font-size: 13px; line-height: 25px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;">&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px;">رایحه ای با شکوه ، افسون گر و جذاب …</strong></p><p style="font-size: 13px; line-height: 25px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;">&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 0, 153);">تقدیم به خانم های شیک پوش و مشکل پسند</span></strong></p><p style="font-size: 13px; line-height: 25px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;">&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px;">با ماندگاری طولانی</strong></p><p style="font-size: 13px; line-height: 25px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;">&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 102);">با بسته بندی اورجینال و فوق العاده شکیل</span></strong></p><p style="font-size: 13px; line-height: 25px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><img title="jadore" src="http://www.mashop.biz/uploads/images/dayanshop/jador/1.jpg" alt="jadore" width="450" height="350" style="margin: 0px; padding: 6px; border: 1px solid rgb(194, 194, 194); border-top-left-radius: 0px; border-top-right-radius: 0px; border-bottom-right-radius: 0px; border-bottom-left-radius: 0px;"></p><p style="font-size: 13px; line-height: 25px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small; color: rgb(128, 0, 0);">خـرید پستی &gt;&gt; قیمت فقـط :&nbsp;<span lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px;">39</span><span lang="en-gb" style="margin: 0px; padding: 0px;">.</span>0<span lang="en-gb" style="margin: 0px; padding: 0px;">00</span>&nbsp;تـومان</span></strong></span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma;"><a class="content-buylink" href="http://cologne.dayanshop.com/shopping-card/add/467/" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: tahoma; text-decoration: none; color: white; width: 113px; height: 34px; display: block; background-image: url(http://cologne.dayanshop.com/thetba-contents/themes/template4/buy-post.gif); font-size: 1px; text-indent: -300px; overflow: hidden; line-height: 19px; background-repeat: no-repeat no-repeat;">خرید پستی</a><div><br></div></span></p> text/html 2013-11-11T18:59:36+01:00 www.colognes.ir dayan shap ادکلن مردانه دانهیل http://www.colognes.ir/post/25 <p style="font-size: 12.727272033691406px; line-height: 25px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(128, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">ادکلن دانهیل سیاه</span></strong></span></p><h2 class="art-postheader" style="margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl; font-weight: normal; font-size: 11px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 128, 0);">Dunhill&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51);">Black</span></span></h2><p style="font-size: 12.727272033691406px; line-height: 25px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 51, 102);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">جزو 10 ادکلن پر فروش تاریخ جهان</strong></span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 51, 102);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">با رایحه ای دلپذیز و جادویی که حیرت همگان را بر می انگیزد ...</strong></span></p><p style="font-size: 12.727272033691406px; line-height: 25px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><img src="http://www.mashop.biz/uploads/images/dayanshop/odunhil/1.jpg" alt="ادکلن دانهیل" style="margin: 0px auto; padding: 6px; border: 1px solid rgb(194, 194, 194); border-top-left-radius: 0px; border-top-right-radius: 0px; border-bottom-right-radius: 0px; border-bottom-left-radius: 0px; display: block;"></p><p style="font-size: 12.727272033691406px; line-height: 25px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(128, 0, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;">خـرید پستی &gt;&gt; قیمت فقـط :&nbsp;<span lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px;">41</span><span lang="en-gb" style="margin: 0px; padding: 0px;">.</span>0<span lang="en-gb" style="margin: 0px; padding: 0px;">00</span>&nbsp;تـومان</span></span></strong></span></p><p style="font-size: 12.727272033691406px; line-height: 25px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><a class="content-buylink" href="http://cologne.dayanshop.com/shopping-card/add/339/" style="margin: 0px auto; padding: 0px; text-decoration: none; color: white; width: 113px; height: 34px; display: block; background-image: url(http://cologne.dayanshop.com/thetba-contents/themes/template4/buy-post.gif); font-size: 1px; text-indent: -300px; overflow: hidden; line-height: 19px; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><b>خرید پستی</b></a></p><div id="tab-description" class="tab-content" style="font-size: 12.727272033691406px; line-height: 25px; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px;"><ul type="disc" style="margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl; font-size: 11px; line-height: normal;"><li dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl; font-size: 11px;"><b>رایحه ای کلاسیک با بوی چوب مخصوص آقایان</b></li><li dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl; font-size: 11px;"><b>مردانه، پر احساس و بی نظیر</b></li><li dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl; font-size: 11px;"><b>ترکیبی از رایحه اسطوخدوس، یاسمن</b></li><li dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl; font-size: 11px;"><b>به همراه رایحه چرم، چوب جائیاک، سدر ویرجینیا</b></li><li dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl; font-size: 11px;"><b>مناسب تمام زمان ها و مکان ها</b></li></ul></div> text/html 2013-11-11T18:57:45+01:00 www.colognes.ir dayan shap ادکلن مردانه Dolce & Gabbana The One Gentleman http://www.colognes.ir/post/24 <div><br></div><div><div style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 25px; font-size: 13px; text-align: justify; direction: rtl;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 153, 204);">ادکلن مردانه Dolce &amp; Gabbana The One Gentleman</span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 153, 153);">پدیده تکرار نشدنی کمپانی محبوب D&amp;G<br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></strong></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 0, 153);">با رایحه ای قدرتمند، قاطع، جذاب و افسانه ای<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">که حیرت همگان را بر می انگیزد ...<br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 102);">پیشنهادی برای آقایان شیک پوش و خوش سلیقه</span></strong></p><div style="margin: 5px 0px; padding: 0px; text-align: center;"><img title="ادکلن مردانه Dolce &amp; Gabbana The One Gentleman" src="http://www.mashop.biz/uploads/images/DAYANSHOP/dg/1.jpg" alt="ادکلن مردانه Dolce &amp; Gabbana The One Gentleman" width="450" height="350" style="margin: 0px; padding: 6px; border: 1px solid rgb(194, 194, 194); border-top-left-radius: 0px; border-top-right-radius: 0px; border-bottom-right-radius: 0px; border-bottom-left-radius: 0px;"></div><div style="margin: 5px 0px; padding: 0px; text-align: center;"><div style="margin: 5px 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(128, 0, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;">خـرید پستی &gt;&gt; قیمت فقـط :&nbsp;<span lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px;">43000</span>&nbsp;تـومان</span></span></strong></span></div>&nbsp;<a class="content-buylink" href="http://cologne.dayanshop.com/shopping-card/add/405/" style="margin: 0px auto; padding: 0px; text-decoration: none; color: white; width: 113px; height: 34px; display: block; background-image: url(http://cologne.dayanshop.com/thetba-contents/themes/template4/buy-post.gif); font-size: 1px; text-indent: -300px; overflow: hidden; line-height: 19px; background-repeat: no-repeat no-repeat;">خرید پستی</a><div><br></div></div></div></div> text/html 2013-11-11T18:56:22+01:00 www.colognes.ir dayan shap ادکلن زنانه ورساچه مشکی ( Versace Crystal Noir ) http://www.colognes.ir/post/23 <div><br></div><div><h2 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl; font-weight: normal; font-size: 11px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 16px; color: rgb(255, 0, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">ادکلن زنانه ورساچه مشکی</span></span></h2><div><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 16px; color: rgb(255, 0, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><br></span></span></div><h2 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl; font-weight: normal; font-size: 11px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 16px; color: rgb(0, 51, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">Versace Crystal Noir</span></span></h2><div><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 16px; color: rgb(0, 51, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><br></span></span></div><p style="font-size: 13px; line-height: 25px; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 0, 153);">تقدیم به خانم های شیک و مشکل پسند<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">با ماندگاری طولانی</span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 102);">با بسته بندی اورجینال و فوق العاده شکیل</span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></strong></p><p style="font-size: 13px; line-height: 25px; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><img title="ادكلن ورساچی" src="http://www.mashop.biz/uploads/images/dayanshop/versace/1.jpg" alt="ادكلن ورساچی" width="450" height="350" style="margin: 0px; padding: 6px; border: 1px solid rgb(194, 194, 194); border-top-left-radius: 0px; border-top-right-radius: 0px; border-bottom-right-radius: 0px; border-bottom-left-radius: 0px;"></p><span style="font-size: 13px; line-height: 25px; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small; color: rgb(128, 0, 0);">خـرید پستی &gt;&gt; قیمت فقـط :&nbsp;<span lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px;">39</span><span lang="en-gb" style="margin: 0px; padding: 0px;">.</span>0<span lang="en-gb" style="margin: 0px; padding: 0px;">00</span>&nbsp;تـومان</span></strong></span><br style="font-size: 13px; line-height: 25px; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-size: 13px; line-height: 25px; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma;"><a class="content-buylink" href="http://cologne.dayanshop.com/shopping-card/add/479/" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: tahoma; text-decoration: none; color: white; width: 113px; height: 34px; display: block; background-image: url(http://cologne.dayanshop.com/thetba-contents/themes/template4/buy-post.gif); font-size: 1px; text-indent: -300px; overflow: hidden; line-height: 19px; background-repeat: no-repeat no-repeat;">خرید پستی</a><div><br></div></span></div> text/html 2013-11-11T18:53:56+01:00 www.colognes.ir dayan shap ادكلن مردانه CK http://www.colognes.ir/post/21 <p align="center" style="font-size: 13px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma;">ادكلن مردانه ایفوریا كلوین&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(204, 0, 0);">100 میلی</span></strong></span></p><p align="center" style="font-size: 13px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="en-gb" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; color: rgb(51, 51, 51);">CK&nbsp;</span></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; color: rgb(51, 51, 51);">ساخت فرانسه</span></strong></p><p align="center" style="font-size: 13px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; color: rgb(51, 51, 51);">كاملا اورجینال</span></strong></p><p align="center" style="font-size: 13px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; margin: 0px; padding: 0px;"><img src="http://mashop.biz//uploads/images/dayanshop/CKPR/1.jpg" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"></p><p align="center" style="font-size: 13px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(128, 0, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: large;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma;">خـرید پستی&nbsp;<span lang="en-gb" style="margin: 0px; padding: 0px;">&gt;&gt;&nbsp;</span>قیمت فقـط :&nbsp;<span lang="en-gb" style="margin: 0px; padding: 0px;">41</span>,<span lang="en-gb" style="margin: 0px; padding: 0px;">0</span>00 تـومـان&nbsp;</strong></span></span></span><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; color: rgb(255, 0, 0); font-size: xx-small;">&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; color: rgb(51, 51, 51); font-size: small;">پرداخت وجه بعد از تحویل درب منزل شــما</span></strong></p><p align="center" style="font-size: 13px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="content-buylink" href="http://cologne.dayanshop.com/shopping-card/add/166/" style="margin: 0px auto; padding: 0px; text-decoration: none; color: white; width: 113px; height: 34px; display: block; background-image: url(http://cologne.dayanshop.com/thetba-contents/themes/template4/buy-post.gif); font-size: 1px; text-indent: -300px; overflow: hidden; background-repeat: no-repeat no-repeat;">خرید پستی</a></p><p align="center" style="font-size: 13px; line-height: 25px; text-align: -webkit-center; margin: 0px; padding: 0px;"><img src="http://mashop.biz//uploads/images/dayanshop/CKPR/2.gif" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"></p><p align="right" style="font-size: 13px; line-height: 25px; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;">نوع بو : خنك و تلخ</span></span></span></p><p align="right" style="font-size: 13px; line-height: 25px; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;">حجم ادكلن :</span></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma; font-size: small;">&nbsp;۱۰۰ میلی</span></span></p><p align="right" style="font-size: 13px; line-height: 25px; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;">سال تولید :</span></span><span lang="en-us" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;">&nbsp;2012</span></span></span></p><p align="right" style="font-size: 13px; line-height: 25px; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;">كشور سازنده : فرانسه</span></span></span></p><p align="right" style="font-size: 13px; line-height: 25px; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;">كمپانی : CALVIN KLEIN</span></span></span></p><p align="right" style="font-size: 13px; line-height: 25px; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;">دسته : مردانه</span></span></span></p> text/html 2013-11-11T18:52:11+01:00 www.colognes.ir dayan shap ادكلن زنانه ریچی ریچی ( Ricci Ricci ) http://www.colognes.ir/post/20 <h1 style="margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl; font-weight: normal; font-size: 11px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(128, 0, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-weight: bold;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma; font-size: 16px;">&nbsp;ادكلن زنانهricci ricci</span></span></span></h1><p style="font-size: 13px; line-height: 25px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(153, 51, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">با رایحه بسیار بی نظیر</strong></span></p><p style="font-size: 13px; line-height: 25px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 51, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 102, 255);">ویژه خانم های مشكل پسند</span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></strong></p><p style="font-size: 13px; line-height: 25px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><img title="ricciricci" src="http://www.mashop.biz/uploads/images/dayanshop/ricciricci/1.jpg" alt="ricciricci" width="450" height="350" style="margin: 0px; padding: 6px; border: 1px solid rgb(194, 194, 194); border-top-left-radius: 0px; border-top-right-radius: 0px; border-bottom-right-radius: 0px; border-bottom-left-radius: 0px;"></p><p style="font-size: 13px; line-height: 25px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small; color: rgb(128, 0, 0);">خـرید پستی &gt;&gt; قیمت فقـط :&nbsp;<span lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px;">39</span><span lang="en-gb" style="margin: 0px; padding: 0px;">.</span>0<span lang="en-gb" style="margin: 0px; padding: 0px;">00</span>&nbsp;تـومان</span></strong></span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma;"><a class="content-buylink" href="http://cologne.dayanshop.com/shopping-card/add/472/" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: tahoma; text-decoration: none; color: white; width: 113px; height: 34px; display: block; background-image: url(http://cologne.dayanshop.com/thetba-contents/themes/template4/buy-post.gif); font-size: 1px; text-indent: -300px; overflow: hidden; line-height: 19px; background-repeat: no-repeat no-repeat;">خرید پستی</a><div><br></div></span></p> text/html 2013-11-11T18:50:19+01:00 www.colognes.ir dayan shap ادکلن زنانه دیور هیپنوتیک پویزن Hypnotic Poison http://www.colognes.ir/post/19 <p style="font-size: 13px; line-height: 25px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">ادکلن دیور هیپنوتیک پویزن</span></strong></p><p style="font-size: 13px; line-height: 25px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(128, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">Hypnotic Poison</span></strong></span></p><p style="font-size: 13px; line-height: 25px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(128, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma; color: rgb(51, 102, 255);">اسانس اصل فرانسه در بسته بندی اورجینال و شیک</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma;"></span></strong></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-size: 13px; margin: 0in 0in 10pt; padding: 0px; line-height: 26px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(128, 0, 128);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px;">ادکلنی عجیب و غریب و برازنده خانمهای ثروتمند و زیبا که برای زیبایی خود ارزش قائل هستند .</span></strong></span></p><p style="font-size: 13px; line-height: 25px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><img title="Dior" src="http://www.mashop.biz/uploads/images/dayanshop/dior/1.jpg" alt="Dior" width="450" height="350" style="margin: 0px; padding: 6px; border: 1px solid rgb(194, 194, 194); border-top-left-radius: 0px; border-top-right-radius: 0px; border-bottom-right-radius: 0px; border-bottom-left-radius: 0px;"></p><p style="font-size: 13px; line-height: 25px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small; color: rgb(128, 0, 0);">خـرید پستی &gt;&gt; قیمت فقـط :&nbsp;<span lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px;">39</span><span lang="en-gb" style="margin: 0px; padding: 0px;">.</span>0<span lang="en-gb" style="margin: 0px; padding: 0px;">00</span>&nbsp;تـومان</span></strong></span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma;"><a class="content-buylink" href="http://cologne.dayanshop.com/shopping-card/add/465/" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: tahoma; text-decoration: none; color: white; width: 113px; height: 34px; display: block; background-image: url(http://cologne.dayanshop.com/thetba-contents/themes/template4/buy-post.gif); font-size: 1px; text-indent: -300px; overflow: hidden; line-height: 19px; background-repeat: no-repeat no-repeat;">خرید پستی</a></span></p><table class="propertytbl" style="margin: 0px; padding: 0px; width: 223px; height: 146px;"><tbody style="margin: 0px; padding: 0px;"><tr style="margin: 0px; padding: 0px;"><td class="tabtitle" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">نوع ادکلن<br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma;"></span></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><span id="dnn_ctr17291_ProductList_dlProductDetail_lbl_3_0" title="7292" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">Eau de Toilette</span></td></tr><tr style="margin: 0px; padding: 0px;"><td class="tabtitle" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">حجم</span></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><span id="dnn_ctr17291_ProductList_dlProductDetail_lbl_5_0" title="7291" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma;">100&nbsp;</span>میلی لیتر</span></td></tr><tr style="margin: 0px; padding: 0px;"><td class="tabtitle" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">جنسیت</span></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><span id="dnn_ctr17291_ProductList_dlProductDetail_lbl_6_0" title="7290" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">زنانه</span></td></tr><tr style="margin: 0px; padding: 0px;"><td class="tabtitle" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">بو</span></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><span id="dnn_ctr17291_ProductList_dlProductDetail_lbl_2_0" title="7289" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">گرم و شیرین</span></td></tr><tr style="margin: 0px; padding: 0px;"><td class="tabtitle" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">بهترین زمان استفاده</span></td><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><span id="dnn_ctr17291_ProductList_dlProductDetail_lbl_7_0" title="7283" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">فصول گرم سال / فصول سرد سال / چهار فصل سال / میهمانی ها / مناسب روز / مناسب شب</span></p></td></tr></tbody></table> text/html 2013-11-11T09:50:58+01:00 www.colognes.ir dayan shap ادکلن زنانه کنزو ( L'EAUPAR KENZO ) http://www.colognes.ir/post/18 <p style="font-size: 13px; line-height: 25px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">ادکلن زنانه کنزو ( L'EAUPAR KENZO )<br style="margin: 0px; padding: 0px;"></strong></p><p style="font-size: 13px; line-height: 25px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 0, 153);">تقدیم به خانم های شیک پوش و مشکل پسند<br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></strong></p><p style="font-size: 13px; line-height: 25px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 0, 153);">با ماندگاری طولانی</span></strong></p><p style="font-size: 13px; line-height: 25px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 102);">با بسته بندی اورجینال و فوق العاده شکیل</span></strong></p><p style="font-size: 13px; line-height: 25px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><img title="KENZO" src="http://www.mashop.biz/uploads/images/dayanshop/KENZO/1.jpg" alt="KENZO" width="450" height="350" style="margin: 0px; padding: 6px; border: 1px solid rgb(194, 194, 194); border-top-left-radius: 0px; border-top-right-radius: 0px; border-bottom-right-radius: 0px; border-bottom-left-radius: 0px;"></p><p style="font-size: 13px; line-height: 25px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small; color: rgb(128, 0, 0);">خـرید پستی &gt;&gt; قیمت فقـط :&nbsp;<span lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px;">39</span><span lang="en-gb" style="margin: 0px; padding: 0px;">.</span>0<span lang="en-gb" style="margin: 0px; padding: 0px;">00</span>&nbsp;تـومان</span></strong></span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma;"><a class="content-buylink" href="http://cologne.dayanshop.com/shopping-card/add/464/" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: tahoma; text-decoration: none; color: white; width: 113px; height: 34px; display: block; background-image: url(http://cologne.dayanshop.com/thetba-contents/themes/template4/buy-post.gif); font-size: 1px; text-indent: -300px; overflow: hidden; line-height: 19px; background-repeat: no-repeat no-repeat;">خرید پستی</a></span></p><p style="font-size: 13px; line-height: 25px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;">نوع عطر : Eau De Toilette</p><p style="font-size: 13px; line-height: 25px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;">&nbsp;نوع رایحه : خنک و ملایم</p><p style="font-size: 13px; line-height: 25px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;">&nbsp;نوع فصل : 12 ماه سال</p><p style="font-size: 13px; line-height: 25px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;">جنسیت: زنانه</p>